Skip to main content

 

        KAKO POSTATI ČLAN ( PCC ) ?

 

 

       Članstvo može biti:       1. Redovno - R     2. Pripravno - PR     3. Počasno - PO     4. Pridruženo - P/Y

 

   1. Redovnim - R članom može postati fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik PORSCHE automobila uz

       slijedeće uvijete:

        - uplatom redovne godišnje članarine za punopravne članove

        - ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

        - da ima najmanje 2 godine kontinuiranog volonterskog rada kao član pripravnik

        - da ima pismenu preporuku za redovno članstvo od namanje 3 punopravna člana

        - član je skupštine s pravom glasa

 

   2. Pripravnim - PR članom može postati fizička ili pravna osobe koja je vlasnik ili korisnik 

      PORSCHE automobila uz slijedeće uvijete:

        - uplatom redovne godišnje članarine za pripravne članove

        - ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

        - bez prava glasa

 

   3. Počasnim - PO članom mogu postati redovni članovi uz slijedeće uvijete:

       - koji su svojim zaslugama i kontinuiranim višegodišnjim radom ( najmanje 10 g.) u PCC stekli pravo za

       počasno članstvo

       -   ukoliko je predložen od najmanje 3 redovna člana PCC-a

       - član je skupštine s pravom glasa ukoliko plaća godišnju članarinu za redovne članove

   

  4.1.  Pridruženim članom - P mogu postati fizičke i pravne osobe koje jesu ili nisu vlasnici-

        korisnici PORSCHE automobila ukoliko su:                                

        - uplatom propisane članarine za pridružene članove. 

        - ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

 

  4.2.  Pridruženim članom YUNIOR - Y mogu postati fizičke osobe koje su mlađe od 18.g.

  

 

             Prava i obaveze članova PCC-a su:                           ČLANARINA 2019. za:

             - plaćanje članarine Cluba                                     1. Redovne članove                                    :           911,00 kn

             - bavljenje aktivnostima Cluba                              2. Pripravne članove                                   :           911,00 kn

             - sudjelovanje u poslovima Cluba                         3. Pridružene članove                                :           356,00 kn

             - čuvanje i podizanje ugleda Cluba                       4. Pridružene - YUNIOR  članove            :           111,00 kn

             - čuvanje materijalnih dobara Cluba                     5. UPISNINA za redovne/pripravne članove:     300,00 kn

             - izvršenje preuzetih obveza Cluba

 

                                                                                                                                              Nenad Đurović prof.

                                                                                                                                              PCC Predsjednik